پیش ثبت نام

 نحوه پیش ثبت نام آنلاین سال تحصیلی 401-400

* منوی پیش ثبت نام آنلاین در صفحه ی اصلی را انتخاب و پس از پر کردن فیلد های اطلاعاتی گزینه ی ثبت اطلاعات را تایید کنید 

*پیش ثبت نام آنلاین به هیچ عنوان به منزله ی پذیرش و ثبت نام قطعی نخواهد بود 

* با توجه به اینکه تنها راه ارتباطی دبستان با شما از طریق سامانه ی پیامکی خواهد بود , هنگام ثبت شماره ی تلفن همراه از مسدود نبودن پیام ها ی تبلیغاتی و روشن بودن خط همراه خود مطمئن شوید 

* در تکمیل فیلد های اطلاعاتی به ویژه ثبت صحیح شماره ی همراه , پایه و مقطع دقت کامل داشته و توجه کنید که پایه ی تحصیلی سال 401-400 مد نظر میباشد 

مدیریت دبستان