نظرسنجی عملکرد آموزشی

با سلام! نظر شما ولی گرامی در امور مدرسه و عملکرد آموزگاران یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی می باشد ، شایسته است با پاسخگویی به سوالات زیر ما را در ارتقاء هر چه بیشتر سطح آموزش یاری فرمایید.
شروع ثبت اطلاعات