نظرسنجی آموزش حضوری

آیا شما مایل به حضور فرزند خود در دبستان و آموزش حضوری هستید ؟ لطفا جواب خود را با ذکر دلیل اعلام فرمایید .
شروع ثبت اطلاعات